DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RRCampus

Jl. Kemang Raya No.86 Rt. 003 / 001 Kalibaru, Cilodong, Depok

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap                           :

2. Jenis Kelamin                            :

3. Tempat Lahir                             :

4. Tanggal Lahir                            :

5. NIK                                                :

6. Agama                                         :

7. Alamat                                         :

fasdasd

Perempuan

sdfasdfsdf

2024-01-29

6712321312

Islam

gasldnjienalnoigasdnjl;asdjljgasldnjienalnoigasdnjl;asdjlj

B. DATA ORANG TUA / WALI

1. Nama

A. Nama Ayah                           :

B. Nama Ibu                               :

2. Alamat

A. Alamat Ayah                        :

B. Alamat Ibu                            :

3. No Telp. / HP

A. Ayah                                       :

B. Ibu                                           :

4. Pekerjaan Orang Tua

A. Ayah                                       :

B. Ibu                                           :

5. Pendidikan Terakhir

A. Ayah                                       :

B. Ibu                                           :

 

asdasdasd

asdasdasdas

 

gasldnjienalnoigasdnjl;asdjlj

gasldnjienalnoigasdnjl;asdjlj

 

52131209890

612312561232

 

gasdasdasd

asdasfasdasd

 

SMA Sederajat

SMA Sederajat

Rektor

Orang Tua / Wali*

( asdasdasd )

*PMB RRCampus 2023 / 2024